Fortsätt få uppdateringar för XP

Du kan nu fortsätta få uppdateringar till Windows XP (endast säkerhets uppdateringar)

Gör en registyernyckel som innehåller följande:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]

”Installed”=dword:00000001

 

Om du inte vet hur du gör en registernyckel, skall du inte bry dig om detta alls.