Installera Heimdall i en Docker container

Heimdall är ett webbaserat dashboard för din hemserver miljö.

För att installera det, gå till följande hemsida:

https://hub.docker.com/r/linuxserver/heimdall

Till höger så kopiera den sista biten av docker pull dvs inuxserver/heimdall

I portainer, så klicka på Add Container.

Döp containern till något meningsfullt. Under Image skriv in Pull adressen linuxserver/heimdall. Till sist, aktivera ”Publish all exposed network ports to random host ports” och klicka deploy container.

När den är klar, så kan du i portainer se vilken port som heimdall går att nå på.

I mitt fall, port 32768. Det betyder att adressen blir docker containerns IP adress förljt av porten, återigen i mitt fall https://192.168.1.23:32768

Besök sidan och börja konfigurera ditt dashboard.